ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://irj.kku.ac.th/2019/

| writer Olan Wanchai |