เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของภาครัฐ ดำเนินการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของสถาบันฯ จำนวนทั้งสิ้น 60 ทุน โดยข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 50,000 บาท

   ส่วนบริหารงานวิจัยฯ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอ แล้วส่งไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ E-mail : TINTtoUniversity@gmail.com ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2401 9889 ต่อ 5915 (คุณโสรดา และคุณณัฏฐ์ชยา)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ

แบบฟอร์มเชิงหลักการ

 |