รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง พร้อมด้วยส่วนบริหาร​งานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมงาน “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต (Reinventing University)”

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

 รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง และนายกานต์​กุญช์ บำรุงชาติ​ หัวหน้าส่วนบริหาร​งานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต (Reinventing University)” วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรมแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 

   ภายในงานได้มีการชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมกับมีการนำเสนอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2564 

   โดยในส่วนของการนำเสนอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั้น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้บรรยายการดำเนินงานในครั้งนี้

 

| writer Olan Wanchai |