11 ส.ค.66 มฟล. รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2023

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

Silver Award 2023 และ รางวัล 3 ปีซ้อนของ มฟล. ตอกย้ำความสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอแสดงความยิ่งดีกับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลระดับ Silver Award จากรัฐมนตรี อว. กับผลงาน “วิถีเครื่องสำอาง BCG จากชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2023) จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 117 สถาบันทั่วประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ได้รับชื่อมงคลจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีและเป็นผู้รับมอบถ้วยรางวัลจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดีและคณะผู้วิจัย และ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมพร้อมทั้งนี้ทีมงานร่วมขับเคลื่อน โดยมีส่วนบริหารงานวิจัยในนามกองเลขาในการจัดนิทรรศการ

โดยนำแนวคิด BCG Model ดึงจุดแข็งทรัพยกรในพื้นถิ่น อาทิ สมุนไพร พืชผลทางการเกษตร มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เช่น สบู่ แชมพู ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผม น้ำมันหอมระเหย น้ำมันนวด เป็นต้น จาก 11 ชุมชน ผู้ประกอบการ 44 ราย พัฒนาเป็นสินค้า 24 ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและอ้างอิงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้น โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งมีนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือ ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้มีคุณภาพ และยังมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญการออกแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สามารถผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยงโรงงานต้นแบบเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานระดับ ASEAN GMP ตอกย้ำการเป็น Hub ด้านความงามของไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

จากความสำเร็จการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่เพียงแต่เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) แต่ยังมุ่งเน้นการต่อยอดงานวิจัยขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรมสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ช่วยเหลือสังคม เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง Well-being and Sustainable Future เป็นอีกหนึ่งผลงานที่สร้างความภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่อง จากผลงานที่ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณชนด้าน FMFC (Farmer Medicine Food and Cosmetic) ได้รับรางวัล 3 ปีซ้อน

Platinum Award 2021 (Farmer and Medicine) “การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกขมิ้นชันปลอดโรคและสารสำคัญสูงด้วยระบบ Substrate Culture” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ เจริญทรัพย์ หัวหน้าโครงการฯ

Bronze Award 2022 (Food) “โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน” ดร.ชลิดา ธนินกูลภรณ์ หัวหน้าโครงการฯ

Silver Award 2023 (Cosmetic) “วิถีเครื่องสำอาง BCG จากชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้บริหารแผนงานฯ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมการขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนคณาจารย์และนักวิจัยจาก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และส่วนอาคารสถานที่

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)