ข่าวทุนวิจัย

TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

เชิญชวนนักวิจัยสตรีสมัครเข้าร่วม APEC-Australia Women in Research Fellowship ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

วช. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย